چرا اورژانس کامپیوتر

مراجعـه به مراکز غیر مطمئن

کاربران بدون ترس از دزدیده شدن اطلاعات شخصی خود توسـط افــــراد سودجو ، ناظر تمام مراحل باشند.

حمل و نقل

کاربران هزینه ها و مشکلات حمل و نقل سیستم کامپیوتری را به تعمیرگاه را ندارند.

سهولت در کار

کاربران دیگر احتیاجی به باز و بسته کردن سیم ها و اتصالات پشت کیس نمی باشد.

جلوگیری از اتلاف وقت

کاربران میتوانند تعمیر کامپیوتر را به متخصصان این امر بسپارند و از تعمیر یا عدم تعمیر اطلاع کسب کرده و در همان زمان فرایند تعمیر کامپیوتر را به متخصص تعمیرات سپرده و پس از گذشت زمان ، کامپیوتر خود را تحویل بگیرند.

ثبت تعمیر کامپیوتر

ایاب و ذهاب رایگان
تعمیر کامپیوتر بدون ایاب و ذهاب
و به صورت حضوری درمحل می باشد
آنتی ویروس رایگان
نصب رایگان آنتی ویروس
نسخــه اصلـــی نـود ۳۲
گارانتی
کلیه خدمات تعمیر کامپیوتر
یک مـاه گارانتــــــی می باشد
عقد قرار داد
عقد قرار داد پشتیبانی و نگهداری
با کلیــــــه شرکت ها و موسسـات

برخی از مشتریان

شهرداری ناحیه ۴
بیمارستان خیریه ولی عصر
کانون آگهی و تبلیغات هفت سبز
مرکز پزشکی هسته ای نیک پرتو
بیمارستان جم
Client